Camilla Granlien, Sturla Eide, Becaye Aw, Sara Marielle Gaup Beaska, Tinndølan, Lars Skjervheim, folkemusikkinnsamling på Riksscenen – og litt av kvart anna.

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten. Folkemusikk er i sal på Narvesen.