Rauland internasjonale vinterfestival, Tor Erik Jenstad 60 år, Folkbarokk frå Rørosområdet, Landskappleiken med kinesiske auge, spelemannslyrikaren Trygve Bjørgo – og masse bok- og platemeldingar!

Folkemusikk er det einaste landsdekkande bladet for folkemusikk og folkedans, og blir lese av musikk- og kulturinteresserte over heile landet. Tidsskriftet og nettavisa er eigd av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Bladet er frittståande med eigen uavhengig redaktør og redigert etter redaktørplakaten. Folkemusikk er i sal på Narvesen.